Møde om "formidlingsrev" ud for Nivå Strandpark

Fredensborg Kommune indbyder til møde

Mandag, den 26. februar 2024, kl. 16:30 - 18:00 i NT's klubhus

Tilmelding senest den 20. februar kl. 12 på e-mail: natur@fredensborg.dk

Indbydelsen finder du herunder og en nærmere beskrivelse af, hvad et formidlingsrev er, i dette dokument: Beskrivelse af formidlingsrev.pdf

Indbydelse til orienterings- og debatmøde om det kommende formidlingsrev ud for Nivå Strandpark

I 2022 besluttede daværende miljøminister Lea Wermelin sammen med aftalekredsen bag Natur- og Biodiversitetspakken (SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet) at bevilge penge til etablering af fem nye stenrev – det ene i form af et såkaldt formidlingsrev ved Nivå Strandpark.Miljøstyrelsen står for arbejdet med at undersøge havbunden, strømforhold o.a. for at finde den bedste udformning og placering af revet.

I den forbindelse ønsker Miljøstyrelsen at mødes med foreninger, brugere af havnen og andre interesserede for at få jeres viden og ønsker med, inden den endelige form og placering bliver besluttet. Videresend gerne denne indbydelse.

Der er begrænset plads i tursejlernes klubhus, så tilmelding er nødvendig, frist for tilmelding den 20. februar 2024 kl. 12.

Med venlig hilsen
Helle Utoft Rasmussen
Bio

Center for By og Land
Team Vand og Natur

heur@fredensborg.


Direkte:

+45 72 56 59 43

EAN:5798008359095Mobil:

+45 20 80 28 93


Fredensborg Kommune
Egevangen 3 B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk<https://www.fredensborg.dk>