Brosignaler


Hvad er det nu lige, at dette brosignal betyder?

Ja, logikken kan ikke bruges her, for modsat vores nabolande, bruges i Danmark ikke entydige rød/grønne signaler, som vi kender fra vejnettet.

Det har fået Vejdirektoratet til at udgive en plakat med brosignaler. Hvorfor Vejdirektoratet - det gør de, fordi de har driftsansvaret for seks af landets bevægelige broer – Kronprins Frederiks Bro, Næstved Svingbro, Stege Storbro, Hadsundbroen, Aggersundbroen og Vildsundbroen – og vil derfor gerne  bidrage til at man færdes sikkert både under og over broen.

Plakaten kan downloades i 2 størrelser - A4 og A3 format. Du finder dem her:

>>> Søsignal plakat A4 <<<

>>> Søsignal plakat A3 <<<