Stort fremmøde til medlemsmøde om klubhuset og stor opbakning


Bestyrelsen havde indkaldt til medlemsmøde den 11. maj om klubhusets fremtidige benyttelse, da man havde erfaret, at forvaltningen ønsker at give medbrugsret til vores klubhus til en anden forening på Nivå Havn. Bestyrelsen er bange for, at det kan have en særdeles kraftig indflydelse på Nivå Tursejleres fremtid på havnen.


En meget stor del af medlemmerne deltog i mødet, hvor bestyrelsen orienterede om forløbet indtil nu, og hvilke tiltag man allerede havde gjort og har planlagt at gøre. Herefter var ordet frit og der var en livlig debat, hvor der kom flere konstruktive forslag på bordet, og der blev givet nogle tips ift. kommunen og det fremtidige samarbejde.

 

Mødet blev holdt i den typiske NT-ånd: Der blev talt om respekten for hele NT`s opståen, vores kultur og hvad vi gerne vil værne om.


Mødet var konstruktivt og der blev fra medlemmernes side udvist en stor respekt og opbakning for bestyrelsens arbejde.