Info om "dummebøder" vedr. el-aflæsning


NT's repræsentant i Brugerrådet for Nivå Havn, Poul Henning Olsen, som også er en af initiativtagerne til "Bådpladslejere Nivå Havn"  har sendt denne opdatering:

Hej Alle der har betalt 500 kroner i dummebøde for manglende aflæsning af elmåler i august -23

Jeg har i dag været på rådhuset, hvor jeg mødte Anna Tolstrup fra forvaltningen og Hanne Vittrup fra juridisk afdeling. Jeg har igen forelagt min klage og det lykkedes i en god tone at få fremført mine sysnspunkter. Jeg gjorde også opmærksom på, at jeg ikke længere talte på egne vegne men også på de ca 30 personer der har mailet mig for at bakke op. Hanne fortalte, at hvis det kommer til en kreditering af gebyret, vil det gælde alle som har betalt det for manglende aflæsning i august -23. Det antager jeg ikke der er protester imod.


Anne og Hanne har ikke kompetence til at beslutte en kreditering, derfor vil de forelægge sagen for de rette chefer. De har lovet at vende tilbage i næste uge.

 

Jeg meddelte at såfremt kommunen ikke kan imødekomme min/vores klage, vil klagesagen som er åbnet fortsætte

 

I skal iøvrigt, være opmærksomme på den besked om el-reglerne som vi har modtaget via e-boks fra havnefogeden. Sæt datoerne i kalenderen, for vi får ikke flere beskeder om aflæsning, og gebyret er stadig gældende.

 

Til jer der sidder i klubberne. I er velkommen til at videresende denne besked i medlemsnettet.

 

Hilsen

Poul