Anlæg af Lynetteholm


Lynetteholm-projektet får betydning for sejlads med lystbåde i farvandet ved Københavns Havn. 

BY&HAVN har udgivet informationsmateriale om dette. Det kan du finde her på hjemmesiden under et nyt menupunkt SEJLADSANVISNINGER. Her står også et par andre nyttige oplysninger.


Hvis du har input til andre sejladsanvisninger, advarsler eller andre navigationsmæssige oplysninger, som kan være til gavn for klubbens medlemmer, er du velkommen til at sende en e-mail til webmaster@nivaa-tursejlere.dk