Sensommerorientering fra formanden

Efter vores generalforsamling har vi fordelt bestyrelsesposterne med Børge som næstformand, Jette som sekretær/referent, Ole som kasserer, Bo som bestyrelsesmedlem og mig som formand. Jeg tror det er et stærkt hold, som kan holde fast i alle NT’s værdier.

Andreas har lukket Lagunen og Café Strandhuset har haft en mindre brand. Det er super synd for begge og vi håber at Strandhuset åbner op, men det bliver nok først til næste år. Hvad der skal ske med Lagunen, er uvist lige nu, men der er mange forslag, da det er attraktive lokaler, der kan anvendes til mange formål.

Alle pladslejere/bådejere har modtaget et skriv fra havnefogeden om optagning. Det bliver en optagning, som vil kræve, at der udvises stor forståelse for andre, og alle bør gøre brug af en helt specielt udviklet tålmodighed. Kort fortalt skal alle helst på land uden mast og gerne op inden 1/11. Der bliver trængsel og måske kommer alle der ønsker det nok ikke på land.

Men for mig at se har vi ikke så mange muligheder for at ændre på situationen. Krankompagniet og C G Jensen er store firmaer med mange andre opgaver, så Nivå Havn må tilpasse sig de forhold der er lige nu. Hvis en anden situation opstår med så store projekter, bør det kunne planlægges bedre.

Hvad kan vi som tursejlere gøre for hinanden med den udfordrende optagning? Kontakt Poul-Erik (Hjerter 2/Nauticat 43 på bro E) som vil koordinere mellem de NT-medlemmer, der har brug for hjælp og de medlemmer, der kan give en ekstra hånd. Det kunne være fx være hjælp til afrigning. Tag fat i Poul-Erik, så holder han styr på opgaverne.

Klubben har søgt om 12.000 kr. via DIF’s genstartspulje efter Covid-19. Pengene skal bruges til en symaskine, som kan sy i sejl og kalecher. Prøv at se dette link Sailrite symaskine – Erfaringer om sejlads (jbhsailing.com) Jeg kender Jan Hansen fra min tid på kapsejladsbanerne, og han lovede at komme på besøg og give os et kursus. Edel har lovet af være tovholder på maskinen, så vi kan få en ekstra meningsfyldt vinteraktivitet. I dag har DIF skrevet og fortalt at de har bevilget pengene!

Lidt husk nu ting. Bruger du køleskabet/fryser, så sæt navn/dato på det du opbevarer. Det må max. ligge der i 2 dage. Vi har fået nyt køleskab og kogeapparat. Pas på det og gør det rent efter brug. Har du noget privat på loftet, så husk at fjerne det. Vi får rigelig brug for plads, når vi skal til at flytte alt og male vores klublokale. Har nogen i øvrigt brug for et billardbord, så kan det afhentes i klublokalet.

Vi har oplevet nogle få dobbeltbookninger af vores lokaler, så vi har besluttet, at vores kalender på MEDLEMSPORTALEN er den korrekte. Papirkalenderen i klubhuset er herefter måske opdateret og derfor kun vejledende. Skal huset bookes til et formål, så tag fat i Poul-Erik som er porten ind til kalenderen og manden, der har styr på alle formaliteter.

Rigtig god sensommer og vel mødt til vores mange arrangementer her i den næste tid.

Ulf