SILDE-FISKEDAG

LØRDAG DEN 2. OKTOBER 2021

De af os, der vil fiske, mødes kl. 9.30 til ”Skippermøde” i klubhuset. Her fordeler vi os i de både, der vil deltage.

Så sejler vi ud og fisker …

Bådene anduver igen Nivå kl. 12:30 og vi går i gang med at gøre de ”mange” fisk i stand og ryge dem, så de er klare til NT`s berømte

STORE FISKE FROKOSTBORD KL. 13:30.

Vi håber, at så mange som muligt – både fiskere og ikke-fiskere - vil deltage i spisningen.

Da mængden af fangede fisk kan variere meget, må vi bede ALLE om at tage lidt mad med til frokostbordet.

Vi er fælles om borddækning og oprydning.

Deltagergebyr: Ingen

Vi står for snaps til fisken, men øl/vin og vand er for egen regning

Ps. Har du en rygeovn, må du gerne tage den med + savsmuld.

Tilmelding via MEDLEMSPORTALEN senest den 30. september 2021

Sejlerhilsen
Aktivitetsudvalget