Sensommerorientering fra formanden

Efter vores generalforsamling har vi fordelt bestyrelsesposterne med Børge som næstformand, Jette som sekretær/referent, Ole som kasserer, Bo som...