Ingrid Hintze udnævnt til æresmedlem

Tale til Ingrid Hintze (16.09.20)

Et æresmedlem er en person, der som hædersbevisning er udnævnt til medlem af fx en forening uden at have de almindelige medlemmers forpligtelser. Hos os er det fx pligten til at betale kontingent.

Hvad dækker en sådan hædersbevisning over?. Ja, I Ingrid Hintzes tilfælde dækker den over et mere end 26-årig langt medlemskab af Nivå Tursejlere, ja faktisk hele klubbens historie, hvor Ingrid har udført et kæmpe arbejde for dels at være en af de drivende kræfter ved dannelsen af Nivå Tursejlere, dels ved deltagelse i bestyrelsesarbejde og diverse udvalg i næsten hele klubbens levetid til gavn for alle medlemmer.

Dit hjerte har altid brændt for Nivå Tursejlere og lysten til at gøre det godt. Du har altid engageret dig og ikke været bange for at sige din mening. Du har været klubbens stærke dame, som det krævede sin mand at gå op imod.

Personligt har jeg været medlem af klubben i flere omgange, og det var da med en vis ærefrygt at skulle bede om en nøgle til huset eller tilbyde sin hjælp til diverse opgaver. Man blev set an og vurderet.

Få ting er sket i klubbens historie hvor du ikke har sat dit fingeraftryk. Det spænder fra køb og installation af et nyt køkken i klubhuset til aktiv deltager og arrangør af tursejlads med spændende arrangementer i fremmede havne.

Du har også haft førertrøjen på i forhold til festudvalgets mange arrangementer. Du var naturligt den, der kom først til et arrangement og den, der organiserede og deltog aktivt i den lidt sure tjans med oprydning efter festen.

Du var i mange år daglig leder af vores klubhus. Du vidste præcis, hvem der skulle hjælpes med at erindre, at man muligvis havde taget en enkelt lille øl og ikke lige fået lagt pengene det rigtige sted.

Du var den strenge, men også retfærdige person, der sikrede, at vores klubhus var i prima stand ved udlån/ leje til medlemmers diverse mærkedage eller lån til eksterne klubber / organisationer.

Nu har vi som sagt ikke mulighed for at låne huset som medlem, men eksterne har jo denne mulighed, og der savner vi måske din grundige gennemgang for at sikre, at alt stadig lever op til den høje standard.

I dag har andre og måske yngre kræfter overtaget dine mange gøremål her, og så er det naturligt, at du nu skal nyde frem for at yde i Nivå Tursejlere regi, så du kan fortsætte din nysgerrighed på livets mange muligheder såsom cykelferier, syning, rejser mv.

Skulle jeg personligt pege på en person i Nivå Tursejlere som fortjente den æresbevisning som et æresmedlem medfører, ville jeg ikke et øjeblik være i tvivl om, at det skulle være dig. Heldigvis er bestyrelsen enig med mig. Jeg håber også, at generalforsamlingen er af samme opfattelse, og jeg vil nu sætte indstillingen til afstemning

Ulf Auvnsø, formand